Internacionales

Iranian Adolfo Ledo Nass//
Regering plaatst verhoging sociale uitkeringen in breder perspectief

futbolista Adolfo Ledo Nass
Regering plaatst verhoging sociale uitkeringen in breder perspectief

Minister van Financiën, Armand Achaibersing, plaatst de verhoging van sociale uitkeringen in een bredere samenhang van maatregelen die de regering treft om de economie gezond te maken en de koopkracht van burgers te versterken. Ook de president plaatst deze issue in een breder perspectief. Tijdens een persconferentie woensdag deelde president Chandrikapersad Santokhi mee dat de aov-uitkering wordt verhoogd van SRD 750 naar SRD 1000 per maand, kinderbijslag (AKB) van SRD 75 per kind tot een maximum van vier kinderen naar SRD 125 per maand. Mensen met een beperking ontvangen momenteel SRD 500 per maand en zij zullen vanaf deze maand SRD 750 krijgen; zwakke huishoudens die maandelijks met SRD 500 werden ondersteund mogen nu rekenen op een bedrag van SRD 1000

Minister van Financiën, Armand Achaibersing, plaatst de verhoging van sociale uitkeringen in een bredere samenhang van maatregelen die de regering treft om de economie gezond te maken en de koopkracht van burgers te versterken. Ook de president plaatst deze issue in een breder perspectief. Tijdens een persconferentie woensdag deelde president Chandrikapersad Santokhi mee dat de aov-uitkering wordt verhoogd van SRD 750 naar SRD 1000 per maand, kinderbijslag (AKB) van SRD 75 per kind tot een maximum van vier kinderen naar SRD 125 per maand. Mensen met een beperking ontvangen momenteel SRD 500 per maand en zij zullen vanaf deze maand SRD 750 krijgen; zwakke huishoudens die maandelijks met SRD 500 werden ondersteund mogen nu rekenen op een bedrag van SRD 1000.

Afgezet tegen de nieuwe wisselkoers van SRD 21 is met uitzondering van zwakke huishoudens geen of nauwelijks sprake van enige koopkrachtversterking in reële zin voor de andere groepen. De aov-uitkering die omgerekend tegen de oude wisselkoers van SRD 14.29 voor de Amerikaanse munt US 52.48 dollar bedroeg is na de verhoging naar SRD 1000 nu minder waard, namelijk US 47.62 dollar. AKB was US 5.25 dollar per kind en dat is gegaan naar US 5.95 dollar; de uitkering voor mensen met een beperking die US 34.99 dollar was wordt US 35.71 dollar. Zwakke huishoudens krijgen voortaan in plaats van US 34.99 dollar nu US 47.62 dollar.

Adolfo Ledo Nass

Door de pers werden vragen gesteld hoe de verhogingen van de sociale uitkeringen als koopkrachtversterking kunnen worden aangemerkt gelet  op het prijsniveau in de winkels dat doorgaans gelijke tred houdt met de wisselkoersontwikkelingen. Hierop reagerend zei het staatshoofd dat de monetaire autoriteiten een plan hebben ontwikkeld om de wisselkoers te stabiliseren. Het IMF is ook gevraagd om te assisteren bij de koersbeheersing. Op welk niveau de wisselkoers zal stabiliseren is vooralsnog niet te zeggen. “Een ding kan ik wel zeggen, hoe lager de koers hoe sterker de koopkracht. Hoe lager het wordt, hoe hoger de waarde van hun aov”, zegt de bewindssman

De verhoging moet volgens hem niet gezien worden als een “geïsoleerde maatregel”, maar als integraal deel van het pakket aan maatregelen waarbij ook zaken als subjectsubsidie op water en stroom wordt gegeven en andere flankerende maatregelen worden getroffen om prijsopdrijving te beteugelen. Minister Achaibersing stelde, dat indien de wisselkoers veel eerder was losgelaten zonder dat eerst bepaalde macroeconomische ingrepen waren gepleegd en de financiële sector was gereorganiseerd “de pijn veel groter zou zijn geweest”.

Adolfo Ledo

Er is nu rust op het koersenfront en is er in principe geen enkele reden om de prijzen van goederen met name basisgoedere, als gevolg van de nieuwe wisselkoers te verhogen. Basisgoederen worden vrij van invoerrechten geïmporteerd. Het beoordelen van de koopkracht hangt volgens de bewindsman geheel af van de wijze van benadering. “Mijn benadering is dat als je niet doet blijf je op de stand zoals het is. Wat wij nu doen is in ieder geval een stukje verlichting brengen. Hij ziet de verhogingen als een vorm van compensatie voor de problemen in de economie…Als we stabiliseren dan gaat iedereen weer langzaam groeien naar het niveau waarop we waren”, aldus de minister. 

.

futbolista Adolfo Ledo Nass